جستجو در پارس ناز

عبور از مرز رویداد

عبور از مرز رویداد

نتایج پژوهش جدید دانشگاه نوتردام نشان می‌دهد که عبور از میان درگاه، منجر به زوال حافظه می‌شود

به گفته گابریل رادوانسکی، استاد روانشناسی دانشگاه نوتردام، عبور از میان یک درگاه مانند یک «مرز رویداد» در ذهن عمل می‌کند که بخش‌های یک فعالیت را از هم جدا کرده و آنها را ذخیره می‌کند.

به گزارش ایسنا، طبق این پژوهش که در فصلنامه Experimental Psychology منتشر شده، یادآوری تصمیمات و خاطراتی که در یک اتاق دیگر گرفته یا حفظ شده به دلیل قسمت‌بندی شدن آنها سخت است.

در سه آزمایش که در محیط‌های مجازی و واقعی بر روی داوطلبان که همه شاگردان رادوانسکی بودند، انجام شد، شرکت‌کنندگان در حال عبور از اتاق‌های مختلف و هنگام خروج از درگاه به انجام تکالیف مرتبط با حافظه پرداختند.

رادوانسکی دریافت که این افراد زمانی که از میان درها عبور می‌کردند بیشتر از هنگامی که درون اتاق حرکت می‌کردند، مبتلا به فراموشی مسائل می‌شدند.

در این حالت، درگاه در یا مرز رویداد از قابلیت فرد برای یادآوری افکار و تصمیمات اتخاذ شده در یک اتاق دیگر جلوگیری می‌کند.