جستجو در پارس ناز

حدیث های امام باقر درباره ظهور

مجموعه : مذهبی
حدیث های  امام باقر درباره ظهور

از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: « دو نشانه پیش از این امر { ظهور }

است.

ماه گرفتگی در پنجم ماه و خورشید گرفتگی در پانزدهم ماه، چنین حادثه ای از زمانی

که آدم به زمین هبوط کرده است اتفاق نیفتاده است و در این هنگام محاسبات منجمان از

درجه اعتبار ساقط می شود.»

ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: « خورشید در پنجم

ماه رمضان، قبل از قیام قائم علیه السلام می گیرد»

از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: « دو نشانه قبل از قیام قائم به وقوع می

پیوندد که از زمان هبوط حضرت آدم ‹ ع › به زمین تاکنون سابقه نداشته است، خورشید

در نیمه ماه رمضان و ماه در آخر ماه رمضان می گیرد»

راوی گفت: « ای فرزند رسول خدا ‹ ص ›! خورشید در آخر ماه و ماه در نیمه آن می گیرد. »

امام باقر علیه السلام فرمود: « من به آنچه می گویی آگاهم، ولی این دو نشانه از زمان

هبوط آدم ‹ ع › بی سابقه بوده است»