پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عملیات های آب در بدن

عملیات های آب در بدن

1/ مواد غذایی و اکسیژن از طریق آب وارد سلول و مواد زائد و CO2 (دی اکسید کربن=مواد سمی )از سلول از طریق آب خارج می شود.

2/ ثابت نگاه داشتن دمای بدن
3/ کمک به هضم غذا
(بعد غذا خوردن 3 دقیقه اجازه دهید کاملا قفسه سینه باز بشود(قوز نکنید) تا دچار نفخ و درد معده نشوید)
مصرف چای اگر بیش از اندازه غلیظ و مقدار آن زیاد باشد باعث تحریک کلیه ها شده و مقدار زیاد آب بدن را دفع می کند.نوشابه های گازدار دارای گازکربنیک و قند و کافئین ویا مواد مشابه و ترکیبات سدیم دار هستند مصرف آن مطبوع وفرحبخش بوده و به هضم غذا کمک می کند.اما مضراتی ام دارد.

مضرات نوشابه=اعتیاد / ایجاد نفخ معده / پوسیدگی دندان.
(اثرات اعتیاد نوشابه های گاز دار به علت وجود گازکربنیک قابل توجه است.گازکربنیک در معده تحت تاثیر آب و نمک تبدیل به جوش شیرین و اسید کلریدریک می شود افزایش اسید در معده باعث تسریع در عمل هضم و تخلیه معده می شود.)

عدم مصرف آب در چند روز ممکن است به مرگ جاندار منجر شود انسان می تواند کل قندها و چربیها و حتی یک دوم کل پروتئین بدن خود را جهت انرژی مصرف کند ولی کاهش آب بدن به مقدار بیش از 10 درصد مرگ به دنبال خواهد داشت.

انرژی موجود در غذاها رابطهء معکوس بامقدار آب موجود در آن دارد به عبارتی هر ماده غذائی که دارای درصد آب بیشتری است ارزش کالری آن کمتر است.در حدود 60 تا 70 درصد وزن بدن را آب تشکیل می دهد.
مقدار آب مصرفی روزانه در افراد بالغ 1100 تا 1600 میلی لیتر است.ولی ادرار در روز 1200 ML است.که نباید کمتر از آن باشد.رنگ ادرار باید شفاف و بیرنگ باشد.