جستجو در پارس ناز

جایگزین روباتی جای امدادگر

جایگزین روباتی جای امدادگر

 این مهندسان دو سگ را که به روبات مجهز شده بودند به یک ساختمان شبیه سازی شده ویران فرستادند. سپس این سگ ها تجهیزات خود را رها کردند و به روبات امکان دادند تا آزادانه حرکت کند.

محققان امیدوارند این فناوری روزی بتواند به موقعیت یابی افراد گیرافتاده در مکانهایی کمک کند که سگ های امداد و نجات قادر به دسترسی به آنها نیستند.

آنها بر روی ساخت روبات هایی کار کرده اند که از روی سنگ ها و دیگر زباله ها سریع تر حرکت کنند.

پژوهشگران دانشگاه کارنگی ملون یک تصویر ویدیویی از این روبات منتشر کرده اند که در آن از آخرین "مودولار مار روباتی" که طی یک دهه گذشته ساخته شده استفاده شده است.

این ماشین ها برای حرکت در محیط اطراف، زوایای مفاصلشان را که در بخش های مختلف بدن به یکدیگر زنجیر شده اند حرکت می دهند.

حرکت این مار روباتی مانند نمونه طبیعی آن است. مار طبیعی با انقباض همزمان عضلات حرک می کند و از این رو به نظر می رسد که در حال خزیدن بر روی زمین است.

مار روباتی می تواند برای حرکت از بسیاری از درجات آزادی داخلی خود استفاده کند و به مکانهایی دست یابد که نیروهای امداد و نجات و دیگر ابزارآلات قابلیت دسترسی ندارند.

این آزمایش امداد و نجات شامل اعزام سگ ها به یک لوله بتی در یک ساختمان ویران بود. این سگ ها آموزش دیده بودند که وقتی موضوع مهمی یافتند پارس کنند. پس از پارس کردن، این روبات از تجهیزات بسته شده به سگ، جدا شده و تصویر ویدیویی از طریق یک سیم را به اپراتورها می فرستاد.

یکی از مشکلات این روبات این بود که وقتی مار روباتی به دور خود می پیچید تصویر ویدیویی نیز می چرخید و از این رو هدایت مار برای اپراتور دشوار می شد. از این رو محققان نرم افزاری طراحی کرده اند که می تواند تصویر را به صورت درست برای اوپراتور ارسال کند.

این روبات پوششی مانند یک پوست محافظ دارد که مانع از قطع شدن مفاصل آن بر اثر سقوط سنگ و زباله ها می شود.

در آزمایش های پیشین این مهندسان توانسته بودند یکی از مارهای روباتی را از یک درخت بالا بفرستند.

به گفته محققان هر چیزی که به یافتن قربانیان حوادثی مانند زلزله یا ویرانی ساختمانها مانند حادثه هفته گذشته بنگلادش کمک کند می تواند مورد استقبال قرار گیرد.

اما مزیت استفاده از سگ های امداد و نجات در این است که آنها برای بو کشیدن قربانیان آموزش دیده اند و می توانند بدون آنکه قربانی را به چشم ببینند او را تشخیص دهند؛ کاری که با روبات به تنهایی امکان پذیر نیست.