پارس ناز پورتال

قاصدک 24

موفقیت خوشحال کننده در روشی برای درمان سرطان مغز

موفقیت خوشحال کننده در  روشی برای درمان سرطان مغز

این تیم تحقیقاتی دریافته است که مواد ژنتیکی تولید شده توسط (MSCs) _که به طور خاص در این پژوهش از میکرو RNA موسوم به miR-146b استفاده شد به طور بسیار چشمگیری نوع خاص تومور مغزی بدخیم را در موش‌های آزمایشگاهی کاهش می‌دهد.

دکتر "مایکل چاپ" سرپرست پژوهش در این رابطه می‌گوید: "این تحقیق در نوع خود از اولین تلاش‌های موفقیت آمیز در درمان سرطان‌ها و در این مورد خاص، گلیوم (تومورهای بدخیم مغز) به شمار می‌رود. ما با نتایج این پژوهش طلایه دارِ درمان سرطان یا بیماری‌های عصب شناختی با استفاده از میکرو RNA خواهیم بود."

نتایج این یافته علمی در "Cancer Letters" منتشر شده است.