جستجو در پارس ناز

قوانین گفت وگوهای درون خانه

قوانین گفت وگوهای درون خانه

یک آدم متشخص در گفت وگوهای درون خانه قوانین مباحثه را رعایت می کند.
 دیدگاه درونی آدم ها در مباحثه دو نوع است:

۱ – بگو تا بگویم
۲ – بگو تا بفهمم

گروه اول کسانی هستند که هدفشان از گفت وگو و مباحثه، انکشاف حقیقت نیست، بلکه یک نیاز روانی و یک حس خودبرتربینی و برتری جویی آن ها را پای میز گفت وگو می آورد. ناگفته پیداست که مباحثاتی از این دست هیچ گاه به نتیجه روشنی نمی رسد و طرفین گفت و گو از آن بهره ای نمی برند.

اما دسته دوم، گفت وگو و مباحثه را وسیله و مسیری می دانند برای کشف یک حقیقت و اغلب در پایان گفت وگو هر دو طرف راضی از پای میز بر می خیزند.

یکی دیگر از قوانین نانوشته مباحثه سکوت است. بدین معنا که وقتی شخص موضع خود را با ایجاز و دقت بیان کرد سکوت می کند و با تمام وجود به سخن و نقد و نظر طرف مقابل گوش می دهد و تا زمانی که سخن او به پایان نرسیده حرف او را قطع و آغاز به سخن نمی کند.

نکته دیگری که در مباحثه های بین اعضای خانواده باید رعایت شود، احترام گذاشتن به طرف مقابل است و رعایت ادب و کلام و نگاه و لحن بیان. یک آدم متشخص در گفت وگو با اعضای خانواده اش این نکات را رعایت می کند.