جستجو در پارس ناز

دستشویی رفتن پس از شنیدن صدای بارش باران

دستشویی رفتن پس از شنیدن صدای بارش باران

به نظر میرسد پشت این تغییر مزاج شدید برای دستشویی رفتن پس از شنیدن صدای بارش باران؛ آبشار و غیره به قدرت پیشنهاد گره خورده است.

بیشتر شما با نام پاولوف آشنائید و میدانید که او یک ارتباطی با سگها داشته است. آن ارتباط یک ازمایش تجربی است که این دکتر روسی در ان نشان داد واکنش های اتوماتیک می تواند توسط یک تحریک کننده خارجی ایجاد شود. صاحبان سگ ها قسم میخورند وقتی سگشان تکه ای گوشت در دهان دارد موجب راه افتادن رودخانه ای از بزاق می شود.
 

در این آزمایش تجربی پاولوف به سگها پودر گوشت داد که موجب ترشح بزاق دهان شان شد. درست پس از شنیدن صدای یک زنگ پس از ماه ها تکرار این عمل او قادر بود بدون هیچ پودر گوشتی در صحنه زنگ را بزند و سگ ها تنها با شنیدن صدای زنگ اب دهانشان جاری میشد چرا که انها صدای زنگ را مرتبط با غذا میدانستند.
 

پاولوف معتقد بود این اموخته های ناخوداگاه تمام مدت برای مردم اتفاق می افتد احتمالا بارها برای خودتان پیش امده که به تحریک کننده ظاهرا بی ربط واکنش خاصی نشان دهید. نیاز به ادرار کردن با شنیدن صدای جاری شدن اب نیز از این قاعده مستثنی نیست شنیدن صدای آب نه تنها شبیه صدای ادرار کردن است و موجب ارتباط پاولوف می شود بلکه صدای کشیدن سیفون و شستن دستها نیز تقریبا همان ارتباط به ادرار کردن را به ذهن میاورد و ارتباط را قوی تر میکند.