پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این پسر احساس می کند زیباترین مرد جهان است (عکس)

این پسر احساس می کند زیباترین مرد جهان است (عکس)

رسانه های اجتماعی، دارند دانشجوی عراقی را یک شبه به یک ستاره تبدیل می کنند.به گزارش تک مهر آلبوم تصاویر احمد أنجل بیش از  یک میلیون بار کلیک خورده است. و حالا از او به عنوان یکی از ستاره های مردم پسند یاد می شود. پس از مصاحبه با یک روزنامه مهم انگلیسی زبان، حالا این دانشجوی دارو سازی عراقی و مدل پاره وقت می خواهد بر فراز جهان بدرخشد.


بنا بر این گزارش، یکی از رسانه های منطقه، با خوشحالی، درباره أنجل نوشت: پسر عراقی که هوش از سر عالم برد! و یکی از کاربران هم در صفحه او نوشت: تو پادشاه عالم خواهی شد!

این پسر احساس می کند زیباترین مرد جهان است (عکس)

این پسر احساس می کند زیباترین مرد جهان است (عکس)

این پسر احساس می کند زیباترین مرد جهان است (عکس)

این پسر احساس می کند زیباترین مرد جهان است (عکس)