پارس ناز پورتال

قاصدک 24

معمای جالب و باحال اعداد فرد متوالی

معمای جالب و باحال  اعداد فرد متوالی

معما:
 مجموع سه عدد فرد متوالی 63 (شصت و سه) است.
عدد کوچکتر ، چه عددی است؟

*

*

*

*

*

 جواب معما:
اول: سعی کنید خودتان جواب معما را پیدا کنید.

*

*

*

*

*

 این سه عدد فرد متوالی 19 ، 21 و 23 هستند …

 لطفا کمی فکر کنید و با استفاده از راهنمائی های بالا جواب را حدس بزنید ، اگر موفق نشدید

*

*

*

*

*

جواب معمای اعداد فرد متوالی
 63=23+21+19
عدد 19 کوچکترین عدد است.