پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصاویری از زیبایی دماق زیر تیغ مد

تصاویری از زیبایی دماق زیر تیغ مد
  تصاویری از زیبایی دماق زیر تیغ مد

 

جراحی که از قرن ها
پیش وسیله نجات انسانها از مرگ و بیماری بود ، بعدها برای زیباتر شدن هم به کار رفت
و در مواردی متعدد موجب بیماری و حتی مرگ شد. تا اینکه در سالهای اخیر برخی جراحی
ها تنها عاملی برای تفاخر و "مد" است. تیغ ها بر صورتها و بینی‌هایی می نشیند که
هیچ بیماری و عیبی ندارند ، جز ….. جوانان و بویژه دختران و زنان جامعه اگر با
روند جراحیها و عوارض احتمالی آن بیشتر آشنا شوند ، چه بسا کمی محتاط‌تر تصمیم
بگیرند.


خبرگزاری مهر از متخصصان ، تیم پزشکی  و سایر افرادی که برای تهیه این مستند
تصویری صمیمانه و خیر خواهانه همکاری کردند ، قدردانی می نماید.تصاویری از زیبایی دماق زیر تیغ مدتصاویری از زیبایی دماق زیر تیغ مدتصاویری از زیبایی دماق زیر تیغ مدتصاویری از زیبایی دماق زیر تیغ مدتصاویری از زیبایی دماق زیر تیغ مدتصاویری از زیبایی دماق زیر تیغ مدتصاویری از زیبایی دماق زیر تیغ مدتصاویری از زیبایی دماق زیر تیغ مدتصاویری از زیبایی دماق زیر تیغ مدتصاویری از زیبایی دماق زیر تیغ مد