پارس ناز پورتال

قاصدک 24

باران کوثری،فاطمه معتمدآریا، مهدی پاکدل و..در خانه‌هنرمندان

مجموعه : اخبار سینما
باران کوثری،فاطمه معتمدآریا، مهدی پاکدل و..در خانه‌هنرمندان
باران کوثری،فاطمه معتمدآریا، مهدی پاکدل و..در خانه‌هنرمندان

اولین اكسپو عكس تئاتر ایران عصر چهارشنبه 22 تیر ماه با حضور هنرمندان عرصه هاى مختلف در خانه هنر مندان ایران افتتاح شد. باران کوثری، داود رشیدی، رخشان بنی اعتماد، فاطمه معتمدآریا و مهدی پاکدل از جمله چهره‌هایی بودند که در این نمایشگاه حضور داشتند.
 
 
باران کوثری،فاطمه معتمدآریا، مهدی پاکدل و..در خانه‌هنرمندان
 
باران کوثری،فاطمه معتمدآریا، مهدی پاکدل و..در خانه‌هنرمندان
 
باران کوثری،فاطمه معتمدآریا، مهدی پاکدل و..در خانه‌هنرمندان
 

عواید حاصل از این نمایشگاه جهت درمان مجید بهرامى بازیگر جوان تئاتر و سینما اختصاص پیدا خواهد كرد.