پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زنی23 ساله که با شکم خود در گینس ثبت شد (عکس)

زنی23 ساله  که با شکم خود در گینس ثبت شد (عکس)
 
یک خانم 23 ساله با زایمان و بدنیا آوردن پنج قلو هایش توانست نامش را وارد کتاب رکورد های گینس کند.
 

زنی23 ساله که با شکم خود در گینس ثبت شد (عکس)
 
به گزارش پارس ناز این زن در یک لقاح طبیعی صاحب پنج فرزند شد اما نکته مهم در این زایمان این نکته بود که تمام این فرزندانش را بصورت طبیعی بدنیا آورده و از سزارین استفاده نکرده است و همین نکته باعث ثبت شدن نام او در کتاب رکوردهای گینس شده است. وی صاحب 4 پسر و 1 دختر شده است که حال تمامی فرزندان وی خوب میباشد.
 

زنی23 ساله که با شکم خود در گینس ثبت شد (عکس)