جستجو در پارس ناز

شگفتی های عجیب و دیدنی یک طراح (عکس)

گیوسیپ کولاروسو 49 ساله، هنرمند و طراح، با استفاده از ابزار روزمره بدون استفاده و مستعمل، آیتم های عجیب و غریبی خلق کرده است.

 

شگفتی های عجیب و دیدنی یک طراح (عکس)
 

شگفتی های عجیب و دیدنی یک طراح (عکس)
 

شگفتی های عجیب و دیدنی یک طراح (عکس)
 

شگفتی های عجیب و دیدنی یک طراح (عکس)
 

شگفتی های عجیب و دیدنی یک طراح (عکس)
 

شگفتی های عجیب و دیدنی یک طراح (عکس)
 

شگفتی های عجیب و دیدنی یک طراح (عکس)