پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خرم سلطان در تعطیلات آلمان (عکس)

مجموعه : اخبار سینما
این روزها عوامل سریال حریم سلطان بدون حضور مریم اوزرلی به کار خود ادامه می دهند.پس از ترک کردن بی دلیل تیم فیلمبرداری این سریال بوسیله مریم اوزرلی، عوامل این سریال از خانم وحیده گردوم به جای مریم اوزرلی استفاده کردند.

اما مریم اوزرلی در کشور آلمان همراه همسرش از تعطیلات لذت می برد.

 
 
 
خرم سلطان در تعطیلات آلمان (عکس)
 
خرم سلطان در تعطیلات آلمان (عکس)
 
خرم سلطان در تعطیلات آلمان (عکس)
 
خرم سلطان در تعطیلات آلمان (عکس)
 
خرم سلطان در تعطیلات آلمان (عکس)
 
خرم سلطان در تعطیلات آلمان (عکس)