پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)

مجموعه : اخبار سینما
کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)
عکسهای جالب از بازیگران زن و مرد معروف ترکیه را در کودکی مشاهده می کنید.
 
جانسو دره در سریال حریم سلطان

کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)


باریش فالای بازیگر سریال ایزل

 
کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)


کنان امیرزال اوغلو در سریال ایزل

 
کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)


بازیگر نقش آزاد در سریال ایزل

 
کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)


کیوانچ تاتلیتوگ

کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)
 
 

فدیک آتاسوی بازیگر سریال از بوسه تا عشق

کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)
 
 

بوراک حکی در از بوسه تا عشق

 
کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)


برن سات بازیگر سریال عشق ممنوع

کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)
 
اصلی تاندوگان بازیگر نقش لامیا در سریال از بوسه تا عشق
 
 
کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)


عکس Tuba Buyukustun

 
کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)


ایگیت اوزشنر بازیگر سریال ایزل و از بوسه تا عشق

کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)

هزل کایا بازیگر سریال عشق ممنوع

کودکی و جوانی بازیگران نامی ترکیه (عکس)

 
مراد ییلداریم