پارس ناز پورتال

قاصدک 24

فرار نوزادان آب زیر کاه (عکس)

 ویدئویی در یوتیوب به نام "ماموریت غیر ممکن" منتشر شد که توانست بسیاری از کاربران را در فضای مجازی بخنداند.
به گزارش پارس ناز،دو نوزاد آب زیر کاه راه هایی را برای فرار از موانعی که والدینشان برای آنها گذاشته اند طی می کنند که در نوع خود بامزه و دیدنی است.

به اعتقاد پارس ناز ، این بچه ها در آینده می توانند همسران موفقی برای زوج خود باشند!
 

 

فرار نوزادان آب زیر کاه (عکس)
 

فرار نوزادان آب زیر کاه (عکس)
 

فرار نوزادان آب زیر کاه (عکس)
 

فرار نوزادان آب زیر کاه (عکس)