جستجو در پارس ناز

مرد کاری به این میگویند (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
دیوید دی ، جوانی انگلیسی است كه همزمان در 11 شغل حضور دارد كه از میان آنها 6 شغل را بدون دریافت مزدی انجام می دهد.
دی در هر هفته 50 ساعت كار می كند و طبق گفته هایش از داشتن اوقات فراغت بیزار بوده و به همین جهت تمامی وقت خود را با شغل های مختلفی كه داراست ، پر می كند.
 

 

مرد کاری به این میگویند (عکس)
 

مرد کاری به این میگویند (عکس)