جستجو در پارس ناز

عکس العمل جالب حلزون در مقابل حباب (عکس)

 اگر هم گام و هم سرعت حیوانات اطرافمان شویم ،شگفتی های طبیعت را به نوعی دیگر درک خواهیم کرد.
به گزارش پارس ناز ویاچسلاو میسچنکو عکاس هنرمند با استفاده از لنز های ماکرو عکس العمل حلزون کوچکی را در قاب تصویر آورده است که بسیار جالب توجه خواهد بود.

زمانی که یک حلزون به آرامی در حال حرکت به سمت خانه اش است ،با دیدن یک حباب عکس العمل جالبی از خود نشان میدهد.تلألو نور خورشید در این حباب و افتادن تصویر حلزون روی حباب ،خیالاتی را به سر این موجود می اندازد که یک حلزون دیگر در این حباب اسیر شده است ،از آن رو به دنبال راه نفوذی در این حباب می گردد و در نهایت با سر در حباب فرو می رود.

واکنش این حلزون بازیگوش بعد از فرو رفتن در حباب  نیز باید جالب بوده باشد اما متاسفانه میسچنکو نتوانسته این بخش را نیز در قاب تصویر به نمایش بگذارد.
 

 

 عکس العمل جالب حلزون در مقابل حباب (عکس)
 

 عکس العمل جالب حلزون در مقابل حباب (عکس)
 

 عکس العمل جالب حلزون در مقابل حباب (عکس)