پارس ناز پورتال

قاصدک 24

وقتی یک هنرمند قیچی به دست می شود (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
وقتی یک هنرمند قیچی به دست می شود (عکس)
 گل و سبزه و درخت از مظاهر زیبای هستی هستند که با نگاه کردن به آنها جانی دوباره در ما می روید اما بسیاری با هنر مندی خود زیبایی این مظاهر را فزونی می دهند.

به گزارش پارس ناز کارشناسان گل و گیاه آرایی توانسته اند مجسمه هایی بسیار ظریف و زیبا با استفاده از گیاهان و گل های  یک باغ ایجاد کنند که شگفتی همگان را در پی دارد.در این نمایشگاه بسیار جالب در مونترال از  گونه گیاهی از 25 کشور استفاده شده است.این نمایشگاه هنری از سال 2000 هر سه سال یک بار به انجام می رسد.

مهارت باور نکردنی و هنر قیچی کردن گیاهان برای ایجاد این آثار بدیع از ویژگی های بارز این نمایشگاه است.

 

وقتی یک هنرمند قیچی به دست می شود (عکس)
 

وقتی یک هنرمند قیچی به دست می شود (عکس)
 

وقتی یک هنرمند قیچی به دست می شود (عکس)
 

وقتی یک هنرمند قیچی به دست می شود (عکس)
 

وقتی یک هنرمند قیچی به دست می شود (عکس)
 

وقتی یک هنرمند قیچی به دست می شود (عکس)
 

وقتی یک هنرمند قیچی به دست می شود (عکس)
 

وقتی یک هنرمند قیچی به دست می شود (عکس)
 

وقتی یک هنرمند قیچی به دست می شود (عکس)