جستجو در پارس ناز

غوطه ور شدن در دریاچه جلبکی (عکس)

غوطه ور شدن در دریاچه جلبکی (عکس)
پیشخدمت،پیشخدمت،یک کاسه سوپ چینی با جلبک برای من بیاور!

به گزارش پارس ناز مصرف جلبک در غذاهای چینی امری  طبیعی است و همین امر موجب گردیده تا حدود 290000 کیلو متر مربع از ساحل
چینگدائو در چین برای تولید جلبک پوشش داده شود.
اعتقاد چینی ها بر این است که این ماده باعث کاهش فشار خون و زیبایی پوست می شود.اما کارشناسان بر این باورند که اکسیژن مورد نیاز این همه جلبک برای محیط زیست خطرناک است.

اما به هر حال دیدن تصاویر جلبک زار ها آنقدر که برای یک جینی جذاب است شاید برای شما نباشد!


 
غوطه ور شدن در دریاچه جلبکی (عکس)
 
غوطه ور شدن در دریاچه جلبکی (عکس)