پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ساختمان اداری با ظاهری عجیب و جالب (عکس)

ساختمان اداری با ظاهری عجیب و جالب (عکس)
ساختمان غیر عادی موسوم به "بارب" که در ملکیت دانشگاه فناوری چالمرز در سوئد است توسط وینگارد ساخته شده و ان را با اره برقی مقایسه می کنند.

 

ساختمان اداری با ظاهری عجیب و جالب (عکس)
 

ساختمان اداری با ظاهری عجیب و جالب (عکس)
 

ساختمان اداری با ظاهری عجیب و جالب (عکس)
 

ساختمان اداری با ظاهری عجیب و جالب (عکس)
 

ساختمان اداری با ظاهری عجیب و جالب (عکس)