پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پیشنهاد یک شعبده باز به فردوسی پور!؟

مجموعه : مجله خبری روز
پیشنهاد یک شعبده باز به فردوسی پور!؟

 پیشنهاد یک شعبده باز بـه فردوسی پور!؟

دربی رابا تعداد گل،نحوه ثبت گل،تعداد کرنر وسوت داور پیشبینی می‌کنم!البرز: هفته نامه” یک شنبه” بـه سراغ شعبده باز جوانی بنام سعید فتحی روشن رفته واین شعبده باز در گفت وگو بااین هفته نامه پیشنهاد عجیب‌وغریب بـه عادل فردوسی پور داده اسـت.

 

این هفته نامه نوشته کـه بهروز کریمی شعبده باز مشهور درباره این شعبده باز جوان گفته :او کریس آنجل ایرانی ها می‌شود . بـه نوشته این هفته نامه قرار اسـت سی دی تصویری شعبده هایش کـه مجوز ارشاد را دارد بزودی منتشر کند و خود این شعبده باز نیز گفته :فکر می‌کنم هفته اول بعد از ماه مبارک رمضان این سی دی منتشر شود

 

بخشهایی از گفت‌وگو با سعید فتحی روشن بـه شرح زیر اسـت :

 

-هم اکنون چـه آرزویی داری ؟

آرزو دارم صدا وسیما اجازه بدهد کـه یکی از بازیهای لیگ را قبل از بازی پیشبینی کنم .

 

– مگر می‌شود ؟

چرا نشود ؟

 

-اگر می‌شود چراانجام نداده اي؟

مـن چند بار اقدام کردم با عادل فردوسی پور تماس بگیرم ولی ظاهراً امکان ندارد از همین جا میگویم کـه اگر آقای فردوسی پور آمادگی دارند از طریق مجله شـما و برنامه شان این کاررا انجام بدهم .

 

-دقیقا می‌خواهی چـه کار کنی ؟

میخواهم عادل فردوسی پور یکی از بازی هاي لیگ را انتخاب کند .مثلاً بگوید هفته ششم استقلال با پرسپولیس بازی می‌کند .مـن یک هفته قبل از بازی تعداد کرنرهای بازی ،تعداد سوت هاي داور ،تعدادگل ها ونحوه بـه ثمر رسیدن گل ها ،تعدادکارت زردها و قرمزها و تقریباً همه ی اتفاقات بازی را مینویسم و میگذارم زیر دست فردوسی پور . بعد از بازی او برگه را باز کند و بخواند وعددهایی کـه مـن نوشته ام رابا عددهای بازی انجام شده تطبیق بدهد .