پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

تصاویری که گمان می کردند قلابی است

تصاویری که گمان می کردند قلابی است
به گزارش پارس ناز ،انتشار این تصاویر از این جوان قهرمان بدنسازی در اینترنت ، وی را تبدیل به پدیده این روزهای فضای مجازی كرده است چرا كه بینندگان تصاویر حس می كنند سر این فرد با استفاده از تكنیك های تصویری بر روی بدن فرد دیگری قرار داده شده است اما در واقعیت اینگونه نیست و این بدن در زیر صاحب اصلی اش قرار دارد.(!)

 

تصاویری که گمان می کردند قلابی است
 

تصاویری که گمان می کردند قلابی است
 

تصاویری که گمان می کردند قلابی است
 

تصاویری که گمان می کردند قلابی است