پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )

تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )

سلام بچه ها تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )

یه تست هوشی ساده اما پیچیده!؟ تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )

آماده اید؟ تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )

خوب هواستون و جمع کنید ها !تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )

.

.

.

.

.

.

.

.

5 = 1
25 = 2
125 = 3
625 = 4 

 5 = ؟

.

.
برای مشاهده جواب پائین بروید… تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )
ولی قبل از آن که جواب را ببینید، دوباره فکر کنید تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جای علامت سوال باید عدد 1 را قرار داد!
اگر قبول ندارید خط اول را به یاد بیاورید:5=1
تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )


نتیجه‌گیری اخلاقی:


مسائل ساده زندگی را بیخود پیچیده نکنید!