پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پیامک های شعری جدید

مجموعه : اس ام اس جدید
پیامک های شعری جدید

نمی دانم که بودی یا چه بودی
ولی بی حرف، قلبم را ربودی
نمی دانم که هستم یا چه هستم
ولی هر لحظه در فکر تو هستم

 
+++++++++++++++++++++++

کاسب کهنه کار من! باز بساط می کنی؟
جنس دلت به شهر ما، خوب فروش می کند، عشق حراج می کنی؟
قلب اجاره می دهی؟ نرخ خریدنت مرا، خانه به دوش می کند…

 

+++++++++++++++++++++++

تو صمیمی تر از آنی که دلم می پنداشت
دل تو با همه آینه ها نسبت داشت!

 

اس ام اس

تو این دنیا، تو این عالم، میون این همه آدم
ببین من دل به کی دادم، به اون کس که نمی خوادم
دلم شیشه، دلش سنگه، واسه سنگه دلم تنگه

 

+++++++++++++++++++++++

نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت
باز آواره تنهایی چاهم بکنی…

 

+++++++++++++++++++++++

تو مرجانی، تو در جانی تو مروارید غلطانی
اگر قلبم صدف باشد، میان آن تو پنهانی

 

شعرهای اس ام اسی باحال

 

مهربونیات زیاده که هنوز خوب و صبورى
مثل یه حس قشنگى، حتى وقتى خیلى دورى

 

+++++++++++++++++++++++

 

دلت آینه ایثار عشق است / نگاهت معنی بیدار عشق است
تو در آبادی دل خانه داری / تو را دیدن همان دیدار عشق است

 

+++++++++++++++++++++++

سرود انتظار تو ترانه دلم شده / باز امید دیدنت بهانه دلم شده

 

اس ام اس

گرچه از فاصله ماه ز من دورتری / ولی انگار همین جا و همین دور و بری
ماه می تابد و انگار تویی می خندی / باد می آید و انگار تویی می گذری.

 

+++++++++++++++++++++++

کاش می شد همدلی را قاب کرد / ساکنان شهر غم را خواب کرد
کاش می شد نور چشمان تو را / جانشین ثابت مهتاب کرد

 

+++++++++++++++++++++++

نازنین مثل قناری در قفس هر شب هوایت می کنم / آسمان کوچکی دارم فدایت می کنم

 

+++++++++++++++++++++++

دل من در سبد عشق به نیل تو فتاد / نگهش دار، به موسی شدنش می ارزد…