پارس ناز پورتال

قاصدک 24

داروی ضد باروری برای آقایان هم تولید می شود

داروی ضد باروری برای آقایان هم تولید می شود
 
محققان توانستند اولین داروی موثر غیر هورمونی برای پیشگیری از باروری آقایان را تولید کنند.مطالعات نشان میدهد این مولکول کوچک موجب ناباروری برگشت پذیر موش های نر میشود بدون اینکه بر توانایی جنسی آنها تاثیر بگذارد، به طوری که با توقف مصرف این دارو، اسپرم آنها به حالت طبیعی بازگشته و می توانند باروری سالمی  داشته باشند.

تولید این داروی ضد باروری برای آقایان چندان ساده نیست و این به دلیل وجود سد بین خون و بیضه (محل قرارگیری سلول های تولید کننده اسپرم) است که عبور برخی داروها را از خون به بافت بیضه غیر ممکن میسازد.داروی جدید تولید شده یکی از پروتئین های اختصاصی بیضه به نام BRDT را که برای باروری ضروریست، مهار می کند. این دارو موجب کاهش سریع و برگشت پذیر در تعداد و همچنین حرکت اسپرم ها و در نهایت پیشگیری از باروری می شود.
 
این اثرات برگشت پذیر بوده و عوارض سوئی بر سطح تستوسترون و قدرت باروری مردان در آینده ندارد. پزشکان معتقدند عدم وجود روش های متنوع پیشگیری از باروری برای آقایان، دلیل بسیاری از بارداری های ناخواسته است.