پارس ناز پورتال

قاصدک 24

انسان هایی که به محاصره شیرها در آمدند (عکس)

انسان هایی که به محاصره شیرها در آمدند (عکس)
تصاویری از باغ وحشی که به جای حیوانات، انسان ها داخل قفس اند
شاید تعجب کنید، اما 20 توریست را در تصاویر می بینید که برای دیدن شیرها در قفسس در جیات وحش اورانا در نیوزیلند به گردش در آمده اند.

گهی زین به پشت و گهی پشت به زین!

 
 
 


شاید باغ وحشی که می بینید از این لحاظ در دنیا تک باشد.کارگران باغ وحش با قرار دادن توریستها و علاقمندان داخل قفس آهنی روی ماشین آنها را به میان شیرهای خشمگین در منطقه کریس چرچ در نیوزیلند می برند.

اینجا جایی است که انسان و حیوان با مدلی دیگر چشم در چشم می شوند!

ناتان هاوک مدیر حیات وحش و کسی که رام کننده شیر است می گوید: باغ وحش ایجاد شده توسط ما بی نظیر بوده و احساس و عواطف شیرها، غرش های آنهاو بعضی مواقع نیز لمیس فوری شیرها اتفاقاتی است که در گوشه و کنار این قفس انسانی بین شیرها با انسان ها می افتد.

البته تا به حال نیز برای کسی اتفاق ناگواری رخ نداده است.