پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کشف باور نکردنی ترین تخم چشم (عکس)

کشف باور نکردنی ترین تخم چشم (عکس)
کشف این تخم چشم که به اندازه تخم یک شتر مرغ است و شاید هم بزرگ تر برای محققان و جانور شناسان به یک معما تبدیل شده است.

گمانه زنی محققان حاکی از آن است که احتمالا این تخم چشم متعلق به یک وال غول پیکر بوده که موج دریا آن را به ساحل آورده است.با این وجود کسی نمی داند این تخم چشم چطور از صاحبش جدا شده است!

 

 

کشف باور نکردنی ترین تخم چشم (عکس)
 

کشف باور نکردنی ترین تخم چشم (عکس)