پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)

خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)

مردی در نیویورک هنگام بازنشستگی تصمیم گرفت پول خود را عاقلانه مصرف کند به همین خاطر یک خانه و چند هکتار زمین در پرتغال خرید.

این منزل مسکونی و زمین های اطرافش به خاطر این که هیچ وارثی نداشت توسط اداره مالیات به این فرد فروخته شد. درب انبار غله این خانه جوش داده شده بود و هیچ کس تا آن موقع تمایل به باز کردن اون و صرف هزینه برای باز کردنش نداشت این فرد نیویورکی با صرف هزینه ای اندک درب انبار را بعد از سالها باز کرد!
اما چی تو انبار بود؟ ببینید…

تصویر سوله قدیمی

خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)

Fiat Cabriolet (1200 or 1500), Ford Cortina MKII, Mercedes Benz 180/190.

Aston Martin
خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)

Opel GT, Lotus Elan FHC, Lotus Super Seven Series IV, Lotus Elan DHC.
خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)

Porsche 356, Austin Healey Sprite MkII, Volvo PV 544, Ford Y
خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)

Giulietta Sprint, Giulia Sprint Speciale (SS), Nash Metropolitan.
خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)

Alfa Giulietta, Lotus Europa, another Lotus Elan FHC, Matra Djet
خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)

Lancia Flaminia Coup.
خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)

Abarth 1300 Scorpione
خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)
خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)

Interior of Alfa Romeo.
خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)

Lancia Flaminia Coup, Peugeot 504 cabriolet & 404 cabriolet.
خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)

Mini, Alfa 1900 Super Sprint, Balilla.
خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)
خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)

BMW V8, Formula racers, Chryslers, Mercedes, Austin A30.
خدایا به ما هم از این شانس ها بده (+تصاویر)