پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های تکان دهنده ازآلودگی رودی در چین

عکس های تکان دهنده ازآلودگی رودی در چین
رود فوهه اخیراً صحنه تصاویر تکان دهنده از آلودگی رودی در چین است. مسئولین مجبور شدند حدود 110 تن ماهی مرده را از 40 کیلومتر از رودخانه ای در استان مرکزی هوبی چین پاکسازی کنند.

تصاویر گرفته شده از این رود نشان می دهد که لاشه هزاران ماهی نقره ای روی سطح این رود و کرانه آن پخش شده است. به گفته مسئولین محیط زیست این استان، دلیل مرگ این ماهی تخلیه سطوح بالایی از آمونیاک از یک کارخانه مواد شیمیایی به رودخانه است.

 


نمونه های برداشته شده از خروجی آب این کارخانه نشان داد که غلظت آمونیاک آن به 196 میلی گرم در لیتر رسیده است که از استاندارد ملی خیلی بالاتر است. سازمان سلامت جهانی می گوید که سطح طبیعی آمونیاک در آبهای زیرزمینی معمولاً 0.2 میلی گرم در لیتر است و وجود 12 میلی گرم آمونیاک در لیتر در آبهای سطحی مانعی ندارد. مسئولین محیط زیست به این کارخانه دستور داده اند تا عملیات خود را تعلیق کند و آلودگی را مهار کند.