پارس ناز پورتال

قاصدک 24

رومئو و ژولیت از نوع هندیش ! (عکس)

رومئو و ژولیت از نوع هندیش !  (عکس)

رومئو و ژولیت واقعی که به دلیل اینکه اجازه نداشتند با هم باشند خودشان را کشتند
  این خبری بود که در روزنامه های هند منتشر شد. در سال 2009 دو عاشق به سبک ستاره های سینما خودکشی کردند، چونکه شورای محلی روستا یا پاچایات دستور داد ازدواجشان باطل شود وگرنه باید با مرگ روبرو شوند. امرین مسلمان بود و شوهرش لوکش یک هندو بود. ازدواج آنها قابل قبول اجتماع نبود، پس دو نفرشان هم خود را مسموم کردند. پلیس شورای محلی روستا را مسئول تحریک کردن برای خودکشی دانست.