پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مردی که به راحتی حدقه چشم خود را بیرون می اورد

مردی که به راحتی حدقه چشم خود را بیرون می اورد
 "جان دولی"  سی ساله که برای دوسال در این زمینه تمرین کرده است اکنون می تواند چشم هان خود را 14 میلی متر از حدقه خود بیرون بیاورد که رکورد قبلی در دستان زنی  بود که او تنها 12 میلی متر توانسته بود چشمان خود را بیرون بیاورد.