پارس ناز پورتال

قاصدک 24

رونمایی زندگی مشهورترین و برجسته ترین زن فاسد

رونمایی زندگی مشهورترین و برجسته ترین زن فاسد
 داستان زندگی کریستیان اف از مشهورترین و برجسته ترین زنان فاسد و معتاد به مواد مخدر در اروپا در قالب یک کتاب منتشر شد.

کریستیان اف با کتاب "من کریستیان اف 13 ساله، معتاد به مواد مخدر و روسپی" که در سال 1979 منتشر شد، معروف گردید.

 
رونمایی زندگی مشهورترین و برجسته ترین زن فاسد
 

کریستیان اف با این کتاب و فیلم تبدیل به ستاره رسانه ها شد و از این بابت پول زیادی بدست آورد.
بعد از انتشار اولین کتابش حالا کتابی با عنوان "کریستیان اف و زندگی دوم او" دومرتبه نگاهی به 35 سال اول زندگی اش دارد.


بیش از 3 دهه، استفاده از مواد مخدر زندگی کریستیان را تحت الشاع قرار داده است و به همین دلیل چندین بار به زندان می رود، اما با تولد پسرش در سال 1996 زندگی آرام تری پیدا می کند.امروز کریستیان از هپاتیت C رنج می برد و برای مبارزه با اعتیاد از متادون استفاده می کند.زمانیکه وی تنها شانزده سال بیشتر نداشت مطمئن بود که هرگز تولد 30 سالگی اش را نمیتواند جشن بگیرد اما حالا 35 سال گذشته و او هنوز زنده است و کتاب جدیدش «کریستیان و زندگی دوم او» را منتشر کرده است.