پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس دیدنی از قهرمانان کوچک و مشهور

عکس دیدنی از قهرمانان کوچک و مشهور
شاید با شنیدن نام قهرمان و افرادی که جان انسان ها دیگر را نجات می دهند افراد بزرگسالی و با تجربه که چهره ای مهربان دارند جلوی چشمان شما بیاید اما همه قهرمانان بزرگسال نیستند و گاهی اوقات نوجوانان و کودکانی نیز پیدا می شوند که می توانند کارهای خارق العاده انجام دهند.

از نمونه قهرمانان کوچک ایران زمین می توانیم به شهدای نوجوانی اشاره کنیم که در طول 8 سال دفاع مقدس از جان خود برای حفاظت از این مرز و بوم گذشتند.

در نقاط مختلف دنیا نیز قهرمانان کوچکی هستند که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

** نایتان توماسوناین پسر بچه انگلیسی، کسی است که جان مادر خود را در یک نزاع نجات داد. داستان از این قرار است که فردی مست وارد خانه خانواده "توماسون" می شود و با چاقو به مادر این خانواده حمله می کند اما "نایتان" با شجاعت روی کول این مرد متجاوز پریده و مانع از کشته شدن مادرش می شود. مرد مست کودک را به شدت زخمی می کند و سپس از محل سانحه می گریزد. به هر ترتیب مادر این خانواده که 8 بار مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود توسط همسایه ها پیدا شده  به بیمارستان منتقل می شود.

** الکسیس گوگینساین دختر بچه آمریکایی تازه وارد کلاس اول دبستان شده بود که به خاطر نجات جان مادرش، جان خودش را از دست داد. این دختر بچه که به او لقب"فرشته ای از بهشت" را داده اند مانع از تیر خوردن مادرش در یک دعوا شد. مادر این کودک در حال نزاع با یک مرد بود که ناگهان مرد اسلحه کشیده و شلیک می کند. اولین تیر به مادر میخورد اما شش تیر بعدی به "الکسیس" اصابت می کند که میان مادر و تفنگ قرار گرفته بود. این دختر بچه پس از این حادثه و به دلیل شدت جراحات جانش را از دست داد.

** کمال نپالیاین پسر بچه 12 ساله کسی است که توانست جان دختری 2.5 ساله را نجات دهد. این دختر بچه درون شکافی تنگ به عمق 18 متر گیر کرده بود و هیچ نیروی امدادی نتوانسته بود او را نجات دهد تا اینکه "کمال نپالی" از راه رسید و به خاطر جثه کوچک و البته لاغرش توانست وارد شکاف شود. این درحالی است که ممکن بود خود او هم در شکاف گیر کرده و جانش را از دست بدهد. او پس از نجات جان این کودک به عنوان یک قهرمان مصاحبه های بسیاری انجام داد.

** ایزابل کلینگ"ایزابل" دختری دوساله است که توانست با هوشمندی جان مادرش را از یک مرگ حتمی نجات دهد. این دختر بچه که تنها 2 سال سن دارد با دیدن مادرش که در حالت بیهوشی در خانه افتاده خیلی سریع به اورژانس زنگ زد و از آنها تقاضای کمک کرد. این دختر بچه که پیش از این به سختی صحبت می کرد توانست آدرس دقیق خانه به همراه شماره تلفن را به مسئولین بدهد و حتی آن ها را وارد خانه کرد تا مادرش را نجات دهند. این دختر بچه دوساله کاری انجام داد که شاید از دست خیلی ها برنیاید.

** کودی مک نیآتش سوزی یکی از وحشتناک ترین حوادثی است که امکان دارد در هر خانه ای رخ دهد اما اتفاقی که برای خانواده "مک نی" افتاد بسیار بدتر از این حرف ها بود. کودک سه ساله این خانواده در خانه ای در حال سوختن گیر کرده بود و تنها برادرش در محل حضور داشت. این برادر بزرگتر که تنها 5 سال سن داشت به سرعت وارد آتش شد و توانست جان برادر کوچک را نجات دهد. ورود به آتش از جمله کارهایی است که کودکان کوچک هرگز آن را انجام نمی دهند.

منبع:باشگاه خبرنگاران