پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مجسمه های بی نظیر و عجیب و غریب (عکس)

مجسمه های بی نظیر و عجیب و غریب (عکس)
پیچ و مهره های اسباب بازی های مینیاتوری، ساختاری آناتومیک را ایجاد کرده که در تصاویر و مجسمه ها به خوبی مشاهده می شود.
 
مجسمه های بی نظیر و عجیب و غریب (عکس)
 
مجسمه های بی نظیر و عجیب و غریب (عکس)
 
مجسمه های بی نظیر و عجیب و غریب (عکس)