پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

عکس لو رفته از رقاص اختصاصی شاه ایران

عکس لو رفته از رقاص اختصاصی شاه ایران
عکسی از زیباترین رقاص اختصاصی ناصر الدین شاه

رقاص ایرانی در سال ۱۲۸۸ قاجاریه:

 

در زمان قاجار نوازندگان و رقصنده گان را “عمله طرب” میخواندند که در مراسم آشپزان, میهمانی ها و عروسیها شرکت میکردند.

دسته دیگر را” مطرب” میخواندند که مشهور ترین آنها در دوره ناصرالدین شاه “دسته موًمن کور” بود که خود و همسرش ضرب ودف مینواختند و دو دخترش یکی ارگ دستی و دیگری در رقص مهارت داشت. دیگر” سلطان خانم” که رقاصه مادر ناصرالدین شاه جهان خانم بود.
عکس لو رفته از رقاص اختصاصی شاه ایران