پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این مرد میمونی رکورد جهانی 100 متر را شکست (عکس)

این مرد میمونی رکورد جهانی 100 متر را شکست (عکس)
مرد میمونی رکورد مسابقه دو 100 متر جهان همراه با دست و پا را شکست مرد ژاپنی که هنر کامل حرکت شبیه به میمون را داراست؛ رکورد دویدن روی چهار دست و پای جهان را شکست. به گزارش پارس ناز کینیچی ایتو  100 متر را روی پا وبازوهایش فقط در 16.87 ثانیه پیمود.
 
 

آقای ایتو بیش از سه دهه آموزش و مطالعه خود را روی حرکت پستانداران اختصاص داده است. او آموزش های سخت و دقیق را با تماشای فیلم هایی از میمون ها و همچنین بازدید از باغ وحش برای تقویت تکنیک خود تکمیل کرده است.در تلاش برای طبیعی تر شدن حرکت روی چهاردست و پا حرکت روی بازو پایش را هر روز در زندگی بکار گرفته است. و روزی امیدوار است که دونده رسمی مسبقات صحرایی بشود.
 
این مرد میمونی رکورد جهانی 100 متر را شکست (عکس)
 
این مرد میمونی رکورد جهانی 100 متر را شکست (عکس)
 
این مرد میمونی رکورد جهانی 100 متر را شکست (عکس)