پارس ناز پورتال

قاصدک 24

حضور دختر خانم قرمز پوش در تمرین پرسپولیس +عکس

حضور دختر خانم قرمز پوش در تمرین پرسپولیس +عکس
 
این عکس تصویر یکی از دختران دو آتشه پرسپولیسی است که در تمرین پرسپولیسی ها حاضر شده و آن ها را تشویق می کند.
 
حضور دختر خانم قرمز پوش در تمرین پرسپولیس +عکس
 
حضور دختر خانم قرمز پوش در تمرین پرسپولیس +عکس