پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کریسمس بدون برف در آلمان (عکس)

کریسمس بدون برف در آلمان (عکس)
مسیحیان سراسر جهان هفته گذشته تولد عیسی مسیح را جشن گرفتند. در آلمان کریسمس سفید رنگ و بوی دیگری دارد. کریسمس امسال اما در بخش‌ های وسیعی از آلمان با بارش برف همراه نبود.