پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ضربه شلاق به خاطر شک در باکره بودن همسر (+عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
ضربه شلاق به خاطر شک در باکره بودن همسر (+عکس)

یکی از دادگاه هاي مکه شخصی را به تهمت شک وتردید در باکره بودن همسرش به 20 ضربه شلاق محکوم کرد.روزنامه الشرق چاپ عربستان سعودی یک دادگاه در مکه مکرمه ،شوهر یک زن را بدلیل تهمت بی علت وادعای باکره نبودن به 20 ضربه شلاق پیاپی محکوم نمود.به گزارش این روزنامه،همسر این مرد، گفته که شوهر وی درمقابل پدر او و بزرگان محله که برای آشتی آنان رفته بودند، به او بی احترامی کرده و با این که یک فرزند هم از او به جهان آورده، با این جمله به او تهمت زده هست:

 

وقتی با این زن ازدواج کردم در شب زفاف متوجه شدم که این زن باکره نیست و این مساله را تا کنون پنهان نگه داشته ام و به کسی نگفتم.به گزارش پارس ناز وی خواستار مجازات شوهر خود شده هست.بنابراین گزارش، متهم با تاکید بر صحت ادعای خود گفته هست:

 

درست هست، من با این نیت که او باکره هست با وی ازدواج نمودم اما شب زفاف پی بردم که او پیش تر ازدواج کرده و طلاق گرفته هست و خانواده ي او پیش از ازدواج ما، مرا از این قضیه آگاه نکرده بودند و اینکار انها نوعی خیانت محسوب می‌گردد.

 

زمانی که صحت باکره بودن زن و عدم ازدواج قبلی او تایید گشت، مشخص شد که این مرد با سخنان خود نزد پدر و بزرگان محله آن هم پس از تولد یک فرزند، قصد سوء بهره گیری از همسرش را داشته هست. این در حالی هست که باکره بودن دختر و عدم ازدواج دوباره ي او در عقدنامه ي ازدواج درج شده هست.

 

متهم قادر به ارائه ي علت بر باکره نبودن همسرش نبوده؛ بنابراین و بنابر اقرار متهم مبنی بر این که وی پیش از این هم به همسرش تهمت زده بود و خود اعتراف هم شرعا علت تهمت می باشد، ونیز به علت انکار زن و عدم ثابت صحت این تهمت و سوگند او بر باکره بودنش، دادگاه مذکور حکم 20 ضربه شلاق پیاپی را برای آن مرد صادر نمود.

 

اختصاصی پارس ناز