پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پیش بینی افزایش میلیونرها در افغانستان در سال 2014

مجموعه : مجله خبری روز
پیش بینی افزایش میلیونرها در افغانستان در سال 2014
 
کنگره ی آمریکا و پارلمان اروپا قصد دارند پس از سال 2014 ، 4.1 میلیارد دلار در سال به بازسازی افغانستان اختصاص دهند. این گرانقیمت ترین برنامه کمک در جهان است.همانطور که اعلام شد ، میلیاردها و میلیون ها دلار برای بازسازی زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی افغانستان و ساخت تاسیسات عمده صنعتی و انرژی ، شرکت های حمل و نقل و نظامی صرف خواهد شد. بخش اعظم این پول ها برای تامین هزینه های مالی حفظ دستگاه های دولتی و نیروهای امنیتی است.

به عبارت دیگر غرب سعی دارد با توجه به این برنامه پول های زیادی را برای حفظ رژیم حامد کرزای خرج نماید. جوامع جهانی با جولان دادن در افغانستان در سال های اخیر مبالغ قابل توجهی را هزینه کرده اند. اما آنچه که باید تغییر می کرد عوض نشد، کشور همچنان فقیر باقی ماند. رشوه خواری ها و فسادهای محلی بر طبق نقشه عمل شدند تا جایی که حتی اقتصاد دانان با تجربه هم نمی توانند بگویند که این پول ها چه شد .

 
قابل ذکر است که در اروپا ، امارات متحده عربی، قطر و سایر کشورها تعداد املاک و مستقلات خریداری شده توسط افغان ها رشد داشته است.به عقیده ی کارشناسان آژانس " آسیای مرکزی" پس از سال 2014 تعداد ثروتمندان جدید در افغانستان به طور اجتناب ناپذیر رشد خواهد داشت. و در تحقیقات مجله ی " فوربس" نام میلیونر های افغانی به عنوان گواه رشد رفاه مردم افغانستان آشکار خواهد شد.