پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آموزش ست کردن لباس برای مهمانی نیمه رسمی +عکس

مجموعه : مدل لباس جدید
آموزش ست کردن لباس برای مهمانی نیمه رسمی +عکس

اگر می خواهد به یک مهمانی خودمانی بروید و می خواهید تیپی اسپرت و در عین حال شیک و زنانه داشته باشید به نحوه ست کردن و پیشنهادات ما توجه فرمایید.

پیشنهاد اول

 

ساده و زیبا

آموزش ست کردن لباس برای مهمانی نیمه رسمی +عکس

پیشنهاد سوم

آموزش ست کردن لباس برای مهمانی نیمه رسمی +عکس
پیشنهاد چهارم
آموزش ست کردن لباس برای مهمانی نیمه رسمی +عکس

پیشنهاد پنجم

آموزش ست کردن لباس برای مهمانی نیمه رسمی +عکس

پیشنهاد ششم

آموزش ست کردن لباس برای مهمانی نیمه رسمی +عکس

پیشنهاد هفتم

آموزش ست کردن لباس برای مهمانی نیمه رسمی +عکس

پیشنهاد هشتم

آموزش ست کردن لباس برای مهمانی نیمه رسمی +عکس