پارس ناز پورتال

برنامه جالب دوی ماراتن روزانه این زوج مسن +عکس

برنامه جالب دوی ماراتن روزانه این زوج مسن +عکس
زوج 68 و 64 ساله استرالیایی به مدت یکسال مسیری 44 کیلومتری را از درب خانه خود تا منطقه یاراتریل انجام می دادند و در این مدت درحدود 15 هزار کیلومتر مسیر را طی کرده اند و به همین دلیل نام آنها در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است.این زن و شوهر استرالیایی هدف از این اقدام خود را کمک به حفظ سلامتی خود عنوان کرده اند.
 

 

برنامه جالب دوی ماراتن روزانه این زوج مسن +عکس
 

برنامه جالب دوی ماراتن روزانه این زوج مسن +عکس
 
 
 
باشگاه خبرنگاران