پارس ناز پورتال

قاصدک 24

شاهزاده هرزه عربستانی در کلوپ شبانه بریتانیا (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
شاهزاده هرزه عربستانی در کلوپ شبانه بریتانیا (عکس)
 
زنی که گفته می شود خود را شاهزاده عربستان معرفی نموده است زنی بدکاره اهل کشور اتیوپی می باشد که قبلا سردسته زنان هرزه در کلوپ های شبانه بریتانیا بوده است.در پی شکایت دو تن از ملاکان از خانم العمودی وی با ماشین رولز رویس در حالی که صورت خود را پوشانده بود و بادی گاردها از او محافظت می نمودند وارد دادگاه شد.خانم اعمودی در دادگاه خود را بری از هر گونه هرزگی و بدکاره گی دانست.
 
دو تن از ملاکان بریتانیا به نامهای "ایان پاتون"و"اماندا کلاترباک"می گویند خانم العمودی در ابتدا خود را شاهزاده عربستان به ما معرفی نمود و گفت که صاحب میلیونها پوند می باشد که سعی دارد پول خود را در ملک سرمایه گذاری نماید.ما به او اعتماد کریدم و در همان ابتدا برای حسن نیت شش آپارتمان را در شهر های "نایتس بریج"و"میفر"به نام او سند زدیم.اما او بعدا زیر همه چیز زد و فهمیدیم که به ما کلک زده و پولی در کار نیست.
 

شاهزاده هرزه عربستانی در کلوپ شبانه بریتانیا (عکس)

سایت دیلی میل تصاویری را از خانم العمودی منتشر نمود که او را در کلوپ شبانه کاواندیش شهر میفر نشان می دهد. به گزارش پارس ناز دیلی میل می افزاید خانم در دادگاه به خاطر قوانین اسلامی حاضر نیست چهره خود را نمایان سازد چگونه است که در مکانهای عمومی به هرزگی می پردازد.او در کلوپ شبانه به اتفاق چند تن دیگر که گفته می شود خواهران بدکاره او می باشند دیده شده است.وکیل خانم اعمودی می گوید تهمت بستن به موکلش ممکن است به گردن زدن او در عربستان بینجامد.هر چند بعدا معلوم گردید او اهل اتیوپی است.
 
خانم در دادگاه قبلی به عنوان خانمی رقاص رومیزی یا دنس تیبل شناخته شده بود.همسرش 60 ساله اوسیمون لانگر صاحب کلوپ رقص رومیزی است.خانم العمودی تا کنون هیچ کرام از اتهامات وارده را قبول نکرده است.او می گوید به خاطر پایبندی به شریعت اسلام صورت خود را پوشانده و شش آپارتمان متعلق به خودش می باشد.و هرگز خود را شاهزاده عربستان معرفی ننموده و در عین حال بری از هر گونه هرزگی می باشد.