پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ژست خانم خبرنگار در برابر آقای حسن روحانی (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
ژست خانم خبرنگار در برابر آقای حسن روحانی (عکس)
 
حسن روحانی رییس جمهوری ایران به سوئیس رفته است تا در اجلاس جهانی داووس شرکت کند. این اولین بار پس از ده سال است که رئیس جمهوری ایران در این اجلاس شرکت می کند.ایزابل کومار، موفق شد تا با او درباره مسایل جهانی گفتگو کند. وی از رییس جمهوری ایران درباره اوضاع سوریه و عدم دعوت از ایران در کنفرانس ژنو دو سوال کرد. حسن روحانی در پاسخ به وی از خواست ایران بر صلح و ثبات در سوریه و امنیت سخن گفت.
 

ژست خانم خبرنگار در برابر آقای حسن روحانی (عکس)

حسن روحانی گفت: ما اولا نسبت به سوریه اگر بتوانیم هر اقدامی برای جلوگیری از خونریزی و راحتی مردم سوریه انجام بدهیم، وظیفه انسانی خود می دانیم. ثبات منطقه برای ما بسیار مهم است. جنگ داخلی در سوریه چیزی نیست که قابل تحمل باشد.
اما نسبت به دعوت ما در هر جمعی که بخواهد کمک کند به مردم سوریه آمادگی داریم برای حضور من متاسفم از آنچه که پیش آمد.
 
نه برای خودمان و یا ایران، متاسفم برای سازمان ملل متحد و دبیرخانه این سازمان.گفتگوی کامل با رییس جمهوری ایران را می توانید پنجشنبه شب در ساعت بیست و یک و چهل و پنج دقیقه بوقت اروپای مرکزی، پانزده دقیقه گذشته از بامداد جمعه بوقت تهران مشاهده کنید.