پارس ناز پورتال

پیرترین کاربر فیسبوک چه کسی است؟ (عکس)

پیرترین کاربر فیسبوک چه کسی است؟ (عکس)
سالمندترین کاربر فیسبوک 106 ساله شد.کرچمر که سال گذشته در روز تولد 105 سالگی اش و در سایه دوستان خود صاحب حساب کاربری فیسبوکی شد، هم اکنون عنوان سالمندترین کاربر فیسبوک را بخود اختصاص داده است.کرچمر در عین حال عنوان سالمندترین راننده گواهینامه دار کالیفرنیا و مسن ترین فارغ التحصیل در قید حیات دانشگاه شیکاگو را نیز از آن خود کرده است.

کرچمر با بیان اینکه به هنگام باز کردن حساب کاربری در فیسبوک نتوانسته است سال ۱۹۰۸ را که تاریخ تولدش می باشد در این صفحه به ثبت برساند، گفت: بعدا سال ۱۹۰۸ بعنوان تاریخ تولدم از سوی مهندسین فیسبوک به تایید رسید و بدین ترتیب مشکل حل شد.کرچمر همچنین با بیان اینکه از سایتهای اجتماعی خوشش می آید، گفت: در سایه سایتهای اجتماعی می توانم از آنچه که خانواده و دوستانم در طول روز انجام داده اند، باخبر شوم.