پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصاویر شگفت انگیز از برخورد آتشفشان و رعد و برق

تصاویر شگفت انگیز از برخورد آتشفشان و رعد و برق
این تصاویر زیبا توسط عکاس حرفه ای اهل کشور شیلی به نام فرانسیسکو Negroni گرفته شده است،که کاملا خشم اولیه از یک فوران آتشفشانی در زنجیره کوه Puyehue-کمربند Caulle در مرکز شیلی را نشان می دهد.
 
 
تصاویر خیره کننده آتشفشان و رعد و برق
 
تصاویر شگفت انگیز از برخورد آتشفشان و رعد و برق
 
تصاویر آتشفشان
 
تصاویر شگفت انگیز از برخورد آتشفشان و رعد و برق
 
تصاویر رعد و برق
 
تصاویر شگفت انگیز از برخورد آتشفشان و رعد و برق
 
عکس های آتشفشان و رعد و برق
 
تصاویر شگفت انگیز از برخورد آتشفشان و رعد و برق
 
عکس آتشفشان
 
تصاویر شگفت انگیز از برخورد آتشفشان و رعد و برق
 
عکس رعد و برق
 
تصاویر شگفت انگیز از برخورد آتشفشان و رعد و برق
 
عکسهای خیره کننده از برخورد آتشفشان و رعد و برق
 
تصاویر شگفت انگیز از برخورد آتشفشان و رعد و برق
 
تصاویر زیبا از آتشفشان و رعد و برق
 
تصاویر شگفت انگیز از برخورد آتشفشان و رعد و برق
 
تصاویر شگفت انگیز از برخورد آتشفشان و رعد و برق
 
تصاویر شگفت انگیز از برخورد آتشفشان و رعد و برق