پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصاویری از رد پای واقعی دایناسورها در استرالیا

تصاویری از رد پای واقعی دایناسورها در استرالیا
در شش کیلومتری شهر برومه در استرالیا یک منطقه علمی خارق العاده قرار دارد.جایی که کمتر مانندش پیدا میشود. در این منطقه که از سنگ های سرخ رنگ پوشیده شده که روی آنها فسیل رد پای دایناسور ها بجا مانده است. این رد پا های دایناسوری مربوط به دایناسور هایی است که ۱۳۰ میلیون سال قبل در این منطقه زندگی میکردند . این سنگ ها در زیر آب مدفون هستندو تنها در زمان جزر با کنار رفتن آب میتوان آنها را مشاهده کرد. این رد پاها در منطقه ای ۸۰ کیلومتری در کنار ساحل گسترده اند. پهنای بعضی از این رد پا ها به بیش از ۱٫۷ متر می رسد.
 

تصاویری از رد پای واقعی دایناسورها در استرالیا

تصاویری از رد پای واقعی دایناسورها در استرالیا

تصاویری از رد پای واقعی دایناسورها در استرالیا

 

منبع:برترین ها