پارس ناز پورتال

قاصدک 24

دزدی و تجاوز به خانم مانکن در فروشگاه لباس (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
دزدی و تجاوز به خانم مانکن در فروشگاه لباس (عکس)
سارق پس از وارد شدن به فروشگاه دست به اقدامات بی شرمانه می زند.دوربینهای مخفی فروشگاه نشان می دهند که فرد در حالی که تی شرتی به دور گردن انداخته در حال بوسیدن یکی از مانکن های فروشگاه است.خبر این لحظه ورود سارق به فروشگاهی در شهر جاراگوا برزیل است.پس از اینکه وارد فروشگاه می شود.وی سپس در حالی که خود را برهنه می نماید با مجسمه  روابط بی شرمانه برقرار می نماید.
 


سپس چند لباس را به سرقت می برد اما توسط کارکنان فروشگاه هنگام خروج دستگیر می گردد.به گزارش پلیس فرد سارق لباسها را جهت تامین مواد مخدر خود به سرقت برده است.مسول فروشگاه ریکاردو کاروالو چنین وقایعی را عجیب و غریب توصیف می نماید.
 

دزدی و تجاوز به خانم مانکن در فروشگاه لباس (عکس)