پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زیباترین پرنده کاسوری با تخم های سبز رنگ +عکس

زیباترین پرنده کاسوری با تخم های سبز رنگ +عکس
پرنده کاسوری تنها بقایای چند بال روی بدنش یافت می شود اما پاهایش بسیار قوی و مجهز به چنگال های تیزند که می توانند زخم های جدی وارد سازند.سر و گردنش گر است اما رنگ آن روشن است و تاج هایی روشن و شاخ مانند روی آن دیده می شود.پرنده کاسوری پرنده ای است تحسین بر انگیز و دارای پرهای مو بلندی است که او را میان بوته های در هم تنیده ی زیر درختان جنگلی در امان نگه می دارد.
 

 
در حین جست و جوی دانه ها میوه ها توت ها هنگام عبور از جنگل انبوه شاخک های برآمده اش را رو به جلو گرفته مسیر حرکت خود را می گشاید.نر و ماده شبیه به هم اند.اما ماده بزرگ تر است.پرنده ی ماده روی زمین و در لانه ای کم عمق که درون آن با برگ پوشیده شده است ۳تا۶ تخم سبزرنگ می گذارد.
منبع:تفریحی